Anasayfa / Genel / BDDK’dan ticari kredi kararına ilişkin açıklama

BDDK’dan ticari kredi kararına ilişkin açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), altınç günü açıkladığı kredi kullandırımı kararına ilişkin, “Bağımsız denetime tabi tek şirket olması, şirketin yabancı para (YP) nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon liranın üzerinde olması ve şirketin YP nakdi varlıkların TL karşılığının etkin toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından yetişkin olanının yüzde 10’unu aşması… Herhangi tek şirketin karar kapsamına girebilmesi söz konusu 3 şartın hepsinin ansızın sağlanması gerekmektedir.” açıklamasını yaptı.

BDDK’takt yapılan açıklamada, henüz önce bankalara, kredilerin amacına uygun olmayan işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılmasının engellenmesi için azami özenin gösterilmesi yönünde talimatlar verildiği anımsatıldı.

Bazı şirketlerin, özyazı beraatızimmet ya bile özyazı yükümlülüğü olmamasına hatta özyazı pozisyon fazlası bulunmasına rağmen, TL kredi kullanarak özyazı alımı gerçekleştirdikleri ve özyazı pozisyonu tuttukları aktarılan açıklamada, “Yani üretime, istihdama, yatırıma gitmesi gereken uygun koşullu TL ticari kredi kaynakları, gerçek tek ihtiyaç olmadığı halde bazen şirketlerce özyazı alımı için kullanılmaya sürme etmektedir” denildi.

Açıklamada, yerde itibarla finansal istikrarın güçlendirilmesi, kaynakların henüz verimli ve üretken alanlarda kullanılarak kredi sisteminin etkin tek şekilde çalışması, kredilerin amacına matuf tek şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli görülen tek makro ihtiyati tedbir olarak altınç günü tek karar köken belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Kararın uygulanmasına ilişkin yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi yönü bazen açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür. Bağımsız denetime tabi tek şirket olması, şirketin yabancı para (YP) nakdi varlıklarının (kıymetli karışma, efektif özyazı ile bankalardaki YP mevduatın) TL karşılığının 15 milyon liranın üzerinde olması ve şirketin YP nakdi varlıkların TL karşılığının etkin toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından yetişkin olanının yüzde 10’unu aşması… Herhangi tek şirketin karar kapsamına girebilmesi söz konusu 3 şartın hepsinin ansızın sağlanması gerekmektedir. Diğer taraftan, söz konusu karar kapsamına gerçek kişiler ile gerçek kişi şirket ortakları bile girmemektedir.”

KREDİ KULLANDIRIM SINIRLAMASINDAN İSTİSNA TUTULACAK HALLER

Açıklamada, kararın uygulanmasına yönelik 3 şartın ansızın sağlanması nedeniyle kredi kullandırım sınırlaması kapsamına giren şirketlere ilişkin istisnai durumlara yer verildi.

Buna göre, YP cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketler, krediye başvurduğu tarihten itibaren 3 aylık devre içinde yabancı para net pozisyon açığının bulunduğunu özgür murakabe kuruluşunca onaylanmış şekilde tespit ettirerek bankaya sunmaları halinde, yalnızca referans tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki pozisyon açığıyla sınırlı olmak kaydıyla TL cinsinden nakdi ticari kredi kullanabilmeleri mümkün olacak.

Bu istisnadan yararlanacak şirketler için bakılacak kriter, yabancı para pozisyon açığının bulunması, yani gelecek herhangi tek 3 aylık dönemde yapancı para borçlarının (yükümlülüklerinin) yabancı para varlıklarından fazla olması durumunu kapsayacak.

Böyle tek hâl söz konusu olduğunda, YP yükümlüklerin YP varlıklarından fazla olduğu tutar kadar yerde şirketlere dahi TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilecek.

KARAR KAPSAMINA DAHİL OLAN VE OLMAYAN YP NAKDİ VARLIKLAR

YP nakdi varlıklar kapsamına, şirketlerin kıymetli bile karışma olmak üzere efektif dövizleri ile bankalardaki YP mevduatları karışma olacak.

Şirketlerin yurt içi yerleşiklerce YP cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler ve eurobond gibi istikraz araçlarından oluşan başka parasal varlıkları, kararda tamlanan YP nakdi varlıklar kapsamına girmeyecek.

Şirketlerin, yurt dışı yerleşiklerce YP cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler ve hisse senetleri ile yurt dışı yerleşiklerle yapılan ters repo gibi başka parasal varlıkları bile karar kapsamındaki YP nakdi varlık tutarının hesaplamasına karışma edilecek.

KAPSAMA DAHİL OLMAYAN ŞİRKETLERİN DURUMU

YP nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon lirayı aşmayan şirketler, karar kapsamındaki kredi sınırlamasına karışma olmayacak.

Ancak yerde şirketlerin kredi referans tarihi itibarıyla, “mevcut YP nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre etkin toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını özgür murakabe kuruluşuna tespit ettirmeleri”, “kullanacakları kredinin vadesi süresince YP nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon lirayı aşmayacağını ya bile aşsa beraberce etkin toplamından ya bile son 1 yıllık net satış hasılatından yetişkin olanının yüzde 10’unu geçmeyeceğini söyleme ve taahhüt etmeleri”, “söz konusu söyleme ve taahhüdün kredi tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde tek önceki ağrı sonu bilançosuna göre YP nakdi varlıklarının, etkin toplamının ve tek önceki ağrı sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri” gerekecek.

SINIRLAMA KAPSAMINA GİREN TİCARİ KREDİ TÜRLERİ

Rotatif, kredili mevduat hesabı (KMH) veya kurumsal kredi kartları gibi kredi işlemleri yoluyla karar tarihinden itibaren gerçekleşecek nakdi ticari TL kredi kullandırımları için her ağrı sonunda yapılacak kalan artışı hesaplaması yeni kullandırım olarak kabul edilecek.

Her ağrı sonundaki hesaplama tarihinden önceki ağrı sonuna göre kalan artışı olması durumunda, ağrı sonu itibarıyla yapılacak yerde hesaplamaya kadar ilgili ticari kredi müşterisinin kararda tamlanan özgür murakabe kuruluşu onaylı belgeleri bankaya tevsik etmesi gerekecek. Aynı uygulama, gecelik kredilerde kalan risk tutarı bulunması durumunda bile geçerli olacak.

Ay sonunda kredi müşterisinin; rotatif, KMH veya kurumsal kredi kartları için kalan artışının bulunması; gecelik krediler için ise risk tutarının bulunması halinde ve tevsik edilen vesaik çerçevesinde ilgili sınırlama kapsamına girdiğinin tespit edilmesi durumunda, söz konusu müşterilere limit boşluğu olsa da TL cinsinden yeni tek nakdi ticari kredi kullandırılmayacak.

Öte yandan YP nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında, hesaplama tarihine ilgili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası özyazı alış kuru kullanılacak.

BANKALAR VE ŞİRKETLERİN DİKKAT EDECEĞİ DİĞER HUSUSLAR

Şirketlerin TL kredi talebi öncesi, fiktif işlemlerle pancar kaydı yaratma ya bile muvazaalı başka işlemler yoluyla kararın etrafından dolanmaya yönelik uygulamalara tevessül etmemeleri yönü bankaların müşterilerini uyarması gerekecek.

Her kredi, müşterilerinin yerde tür cevelân gayeli YP varlık transferi gerçekleştirip gerçekleştirmediklerini kendi bankaları özelinde kontrol edecek. Böyle tek tespitte bulunmaları halinde bankalar, BDDK’ye malûmat verecek.

Diğer taraftan, kararın etrafından dolanılması veya etkisiz hale getirilmesine yönelik yerde şekildeki yanıltıcı ve muvazaalı işlemler gerçekleştirmek suretiyle bankalarca tahsis edilmemesi gereken tek kredinin açılmasını sağlayanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılabilecek.

Karara uymadığı tespit edilen veya kredi tahsisinden sonraki 1 ağrı içerisinde özgür murakabe kuruluşunca onaylanması ve tespit edilmesi gereken malûmat ve belgeleri bankaya tevdi etmeyen şirketler hakkında bile ilgili kredi tarafından kuruma malûmat verilecek.

Açıklamada ayrıca, “şirketlerin özgür denetime tabi olup olmama akıllandırma”, “en güncel finansal tablolar” ve “özgür murakabe kuruluşlarınca onaylanmak suretiyle tevsik edilmesi gereken belgelerin hazır olmaması akıllandırma” gibi konulara bile sıra getirildi.

Yasal Uyarı: Sitemiz tasarım aşamasındadır ve tüm içerikler hayal ürünüdür. Gerçek kişi ve kurumlar ile benzerlikleri tamamen tesadüfidir. İçerikler haber niteliği taşımaz ve gerçekliği yoktur. Sitemiz taslak aşamasında rastgele oluşturulan içeriklerden sorumlu değildir. Yinede sitemizden kaldırılmasını istediğiniz içerikler için [email protected] adresine mail ileterek taleplerinizi iletmeniz halinde yasal süre içerisinde tüm içerikler sitemizden kaldırılacaktır.


İlginizi Çekebilir

Nike, indirimlerin hafifletilmesi ve maliyetlerin düşmesi sayesinde yılın daha iyi olmasını bekliyor

Rakip koşu ayakkabısı üreticilerinin bu yıl Nike Inc.’i savunmaya alması ve genel talebin zayıf kalmasından …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: